kochlearine implantacija 01

kochlearine implantacija 02

Kochlearinė implantacija

Kam galima atlikti kochlearinę implantaciją?

Kochlearinis implantas (KI) yra elektroninis medicininis prietaisas, kurio dėka kurtiesiems galima grąžinti klausą.

Kochlearinė implantacija atliekama asmenims su sunkiu ar labai sunkiu abipusiu klausos pažeidimu, t.y. kurtiesiems. Kuomet klausos pažeidimą įmanoma koreguoti klausos aparatais, implantacija neatliekama. Labai sunkaus laipsnio klausos pažeidimą turi vidutiniškai 1 iš 1000 naujagimių. Taigi, Lietuvoje kasmet galima tikėtis maždaug 30 kurčių kūdikių, kuriems gali padėti kochlearinė implantacija. Suaugusiesiems konchlearinė implantacija atliekama, kai palaipsniui apkurstama dėl genetinių, autoimuninių ar amžinių degeneracinių priežasčių arba kai staiga apkurstama abiem ausimis dėl meningito, ototoksinių vaistų poveikio, traumos.

Pacientus, kuriems gali padėti kochlearinė implantacija, galima skirstyti į dvi grupes:

 • vaikai, kurie gimė visiškai kurčiais (prelingvalinis kurtumas) - operuojami kuo ankščiau (bent iki 6 metų, geriausia – iki 2 metų amžiaus), nes ilgainiui smegenų žievė praranda gebėjimą suvokti ir skirti garsus, o vaikas nebeišmoksta kalbėti (todėl suaugusieji, kurie yra kurti nuo gimimo, nebegali būti operuojami, nes smegenų žievės klausos centrai nebesugeba analizuoti garso).
 • bet kokio amžiaus asmenys, kurie ankščiau girdėjo ir kalbėjo (postlingvalinis kurtumas) - jie turi būti operuojami, praėjus kuo trumpesniam laikui po apkurtimo (pageidautina ne vėliau, kaip per 2 metus).
Kaip veikia kochlearinis implantas?

Kochlearinis implantas transformuoja aplinkos garsus į elektroninį signalą, o implanto elektrodas, įvestas į sraigę, perduoda šį signalą klausos nervui,toliau impulsas keliauja į smegenų žievę ir implantuotasis asmuo girdi. Suprantama, jei klausa bus pažeista aukščiau sraigės receptoriaus lygmens (akustinė neurinoma, galvos smegenų kamieno ar žievės klausos centrų pažeidimas), kochlearinis implantas nebus efektyvus. Pastaraisiais metais kochlearinių implantų garso kodavimo technologijos yra ištobulintos tiek, kad girdimas garsas yra visiškai tikroviškas, galima suprasti žmogaus kalbą, šnekėtis telefonu, klausytis muzikos. Tiesa, toks maksimalus klausos rezultatas pasiekimas ne visada, tai priklauso nuo daugelio priešoperacinių ypatumų ir pooperacinės reabilitacijos.

Kochlearinio implanto sandara

Kochlearinis implantas susideda iš dviejų dalių: vidinės – implanto ir išorinės – kalbos procesoriaus.

Vidinė dalis: implantas - operacijos metu yra įtvirtinamas specialiai suformuotoje kaulinėje įduboje už ausies, o implanto elektrodas yra įvedamas į sraigę. Skirtingų gamintojų implantų elektrodai yra įvairaus ilgio, gali turėti nuo 12 iki 22 aktyvių kanalų, kurie apima visą sraigės dažninį diapazoną. Implantas savyje turi magnetą, prie kurio per odą prilimpa išorinės dalies ritė.

Išorinė dalis: kalbos procesorius yra nešiojama už ausies, joje yra integruoti mikrofonai, fiksuojantys aplinkos garsus, kalbos procesorius, transformuojantis tuos garsus į elektrinį signalą bei ritė, prilimpanti ties vidine implantuota dalimi ir perduodanti elektrinį, signalą implantui. Išorinėje dalyje taip pat yra maitinimo elementų blokas.

Kochlearinę implantaciją sudaro trys etapai:

Ikioperacinis etapas – tai kandidato kochlearinei implantacijai atranka, ištyrimas, tinkamumo implantacijai įvertinimas, padedantis suformuoti atitinkamus šeimos lūkesčius. Atliekamas audiologinis, medicininis, radiologinis, psichologinis, surdopedagoginis patikrinimas. Jų metu išsamiai ištiriama klausa, įvertinama vidinės ausies anatomija, išaiškinamos implanto galimybės, nustatoma klausos sutrikimo priežastis, bendra sveikatos būklė, įvertinama kalba, kalbėjimas.

Operacinis etapas – tai chirurginė operacija.

Pooperacinis etapas – tai KI nuolatinis naudojimas, KI programavimas, techninė priežiūra ir aptarnavimas, specialusis nuolatinis intensyvus surdopedagoginis mokymas - klausos ir kalbos reabilitacija, klausos reabilitacijos vertinimas ir audiologinis stebėjimas. http://www.vaikuligonine.lt/doc/pacientui/LOR_neurosensoriniai_sutrikimai.pdf

KI procesosorius(iai) pajungiami, programuojami ir techniškai prižiūrimi KI gamintojų atstovybėse.

Kandidatų atranka

Kandidatai, tinkami operacijai:

1. Įgimtas (prelingvalinis) klausospažeidimas (vaikai, kurie gimė negirdintys):

 • abipusis sunkaus ar labai sunkaus laipsnio klausos pažeidimas (80-90 dB ir daugiau),
 • ne vyresni kaip 6 - 8 metų amžiaus (geriausia iki 1,5- 2 metų amžiaus),
 • klausos aparatai neefektyvūs, nesiformuoja kalbos įgūdžiai, atsilieka raida,
 • pakankama tėvų motyvacija, realistiški lūkesčiai,
 • pakankamos surdopedagoginės reabilitacijos galimybės.

2. Įgytas (postlingvalinis) klausos pažeidimas (vaikai ir suaugusieji, kurie girdėjo ir kalbėjo, o vėliau apkurto):

 • abipusis sunkaus ar labai sunkaus laipsnio klausos pažeidimas (80-90 dB ir daugiau),
 • laikas po visiško apkurtimo - ne ilgiau kaip 5 metai (geriausia iki 2 metų),
 • klausos aparatai neefektyvūs (kalbinė audiograma: kalbos suvokimas su klausos aparatais mažiau 60%),
 • pakankami kalbos, kalbėjimo ir bendravimo įgūdžiai,
 • pakankama motyvacija, realistiški lūkesčiai.
Pacientams prieš operaciją atliekamų būtinų tyrimų sąrašas:
 • pilnas klausos arba audiologinis ištyrimas:

- kūdikiams: otoakustinių emisijų tyrimas, BERA, ASSR, audiograma

- vaikams virš 3 metų ir suaugusiems: toninė slenkstinė audiograma, kalbinė audiograma (su ir be klausos aparatų), kartais BERA

 • smilkinkaulių kompiuterinė tomografija KT, kartais ir branduolinio magnetinio rezonanaso tomografija MRT:
 • vaikams: raidos vertinimas, neurologinis, oftalmologinis, genetinis ištyrimas
 • surdopedagoginis vertinimas
Kochlearinės implantacijos komanda:

Otorinolaringologas – audiologas nustato diagnozę, ruošia operacijai, vertina klausą po operacijos, koordinuoja komandos veiklą

Otorinolaringologas –chirurgas nustato indikacijas operacijai, atlieka operaciją

Anesteziologas atlieka anesteziją

Radiologas atlieka bei įvertina smilkinkaulio KT ar MRT

Pediatras vertina bendrą vaiko sveikatos būklę

Slaugytojas - audiometristas atlieka klausos tyrimus

Surdopedagogas vertina bei lavina klausymosi bei kalbėjimo įgūdžius

Raidos specialistas vertina vaiko psichomotorinę raidą

Psichologas vertina tėvų motyvacija

Socialinis darbuotojas suteikia informaciją apie neįgalumą, dirba su socialinės rizikos šeimomis

Medicinos inžinierius programuoja procesorių ir palaiko techninę prietaiso priežiūrą

Operacija

Tobulėjant technologijoms, implantai mažėja, tobulėja operacinė technika, todėl operacija tapo rutinine otochirurgine operacija. Operacija trunka 1 - 1,5 valandos, atliekama endotrachėjinėje nejautroje.

Programavimas

Išorinė dalis-kalbos procesorius-uždedamas ir implantas aktyvuojamas praėjus 4 savaitėms po operacijos, kai visiškai užgyja operacinė žaizda. Garsas stiprinamas palaipsniui, maždaug per pusę metų pasiekiamas maksimalus garsinimas, leidžiant klausos centrams palaipsniui adaptuotis prie naujos informacijos. Pirmą pusmetį po operacijos pacientas kartą per mėnesį atvyksta implanto derinimui pagal klausos ir audiogramos rezultatus, vėliau tokie derinimai reikalingi rečiau.

Reabilitacija

Svarbiausias ir ilgiausias kochlearinės implantacijos etapų - tai pooperacinė kalbos ir klausos reabilitacija. Kochlearinio implanto naudotojas visą dieną turi nešioti išorinę prietaiso dalį, kurioje esantis mikrofonas sugauna aplinkos garsus, procesorius juos koduoja ir per implantą perduoda vidinei ausiai bei stimuliuoja klausos nervą. Tačiau tai tik informacija, kurią kochlearinio implanto naudotojas gauna. Labai svarbu išmokti ta informacija pasinaudoti. Kochlearinis implantas tampa naudingas tik tada, kai vaikas išmoksta klausytis. Smegenis reikia išmokyti pažinti ir panaudoti garsus, todėl po operacijos, kuo daugiau ir intensyviau su vaiku dirbama, tuo geresni tiek suvokimo, tiek kalbos rezultatai. Su užsiėmimų metodika pacientus nuolat supažindina ir darbo eigoje koreguoja surdopedagogai. Vaikas mokomas būti garsų pasaulyje, girdėti, klausyti, mokytis žodžių, plėsti žodyną, teisingai tarti žodžius. Svarbiausias darbas vyksta šeimoje, su tėvais, nes sėkmingai reabilitacijai reikalingas kasdieninis darbas. Be užsiėmimų, kalbos mokymasis vyksta ir bet kurioje kasdieninėje situacijose, kasdienėje veikloje kartu su suaugusiais. Kelias į girdinčiųjų pasaulį ilgas ir sudėtingas. Vaikai, kuriems atliekama kochlearinė implantacija – labai skirtingi. Įvairus yra jų amžius, klausos praradimo laikas, trukmė nuo klausos praradimo iki implantacijos, t.y. šie vaikai turi skirtingą klausymosi patyrimą. Skiriasi vaikams parinkti implantai, reabilitacijos eiga, bendravimo būdas, iki ir po implantacijos taikyti terapijos metodai. Labai svarbu yra vaiko intelekto lygis, klausos praradimo priežastys, kiek laiko ir kaip intensyviai buvo naudotasi klausos aparatais, jo gebėjimas mokytis, šeimos dalyvavimas mokyme. Reguliari, ilgalaikė surdopedagogo pagalba yra būtina visiems kochlearinių implantų naudotojams. www.deafcenter.lt, www.vaikuklausa.lt

Suaugusiems su postlingvaliniu kurtumu pooperacinė reabilitacija yra paprastesnė (nes jie jau yra girdėję ir pažįsta aplinkos garsus, žino, kaip jie turi skambėti, turi išlavintus kalbos įgūdžius).

Abipusė implantacija

Abiejų ausų implantacija užtikrina geresnius rezultatus, todėl ji atliekama vis didesniam skaičiui pacientų. Operacija atliekama vienmomentiškai arba praėjus tam tikram laikui po pirmosios operacijos. Pagrindiniai abipusės implantacijos privalumai - geresni klausos rezultatai, geresnis kalbos suvokimas triukšme, garso lokalizavimas, be to, antrosios ausies klausa išsaugoma ateities technologijoms.

Kochlearinių implantų išlaidų kompensavimas

Kochlearinių implantų išlaidas kompensuoja Valstybinė ligonių kasa, todėl šios operacijos pacientams nieko nekainuoja. Vaikams kompensuojamos abiejų ausų kochlearinių implantų išlaidos. KI procesorius(iai) kompensuojami VLK 1 kartą per 5 metus. www.vlk.lt

Daugiau infomacijos: Dėl antro KI, Dėl antro KI, BAHA, VBS bazinių kainų, Dėl KI, BAHA, VBS kompensavimo tvarkos