Klausos implantacijos centro personalas

jekaterina Jekaterina Byčkova

VULSK filialas Vaikų ligoninė ANG skyrius

gydytoja otorinolaringologė, vaikų audiologė

2001m. baigė Vilniaus Universitetą, Medicinos fakultetą.

2006m. baigė Otorinolaringologijos rezidentūrą.

Nuo 2006 dirba gydytoja otorinolaringologe Vaikų ligoninėje Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ filiale, Ausų, nosies ir gerklės ligų skyriuje bei Vaikų klausos tyrimų poskyryje.

Kvalifikaciją kėlė kursuose Austrijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Estijoje, Danijoje, Turkijoje, Ispanijoje. Stažavosi Radboud universiteto ligoninėje Nijmegene, Nyderlanduose.

Reguliariai dalyvauja Europos vaikų kochlearinės implantacijos simpoziumuose ir Europos vaikų otorinolaringologų draugijos suvažiavimuose.

Vilniaus otornolaringologų asociacijos , Lietuvos otorinolaringologų draugijos ir Tarptautinės Audiologų draugijos narė. Nuo 2010 Lietuvos otorinolaringologų draugijos valdybos narė ir sekretorė.

Vadovėlio „Šeimos gydytojo vadovas“ bendraautorė, straipsnių mokslo leidiniuose autorė. Skaito pranešimus ir paskaitas konferencijose, seminaruose.

Nuo 2013 m. Vilniaus universitete Medicinos fakultete atlieka doktorantūros studijas, disertacinio darbo tema: „Vaikų kochlearinės implantacijos funkcinių rezultatų prognostiniai veiksniai.“

Mokslinio ir klinikinio domėjimosi sritis yra vaikų otorinolaringologija, vaikų audiologija, kochlearinė implantacija.