Nuorodos

Klausos aparatų gamintojų atstovybės:

www.audiomedika.lt
www.biomedika.lt
www.klausostechnika.lt

Kochlearinių implantų gamintojų atstovybės:

www.medicusaudiology.lt www.cochlear.com
www.surdotechnika.lt www.medel.com

Ugdymo įstaigos Vilniuje:

Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centras

Bistryčios g. 9a, Vilnius; tel. 8 5234-80-89

www.vaikuklausa.lt

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

Filaretų g. 36, Vilnius; tel. 8 5215-49-56

www.deafcenter.lt

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos

www.ndnt.lt

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

www.tpnc.lt

Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras

www.gestuvertejai.lt

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus,
bendrija PAGAVA

www.pagava.lt

Lietuvos kochlearinių implantų naudotojų asociacija

www.noriugirdeti.lt

Lietuvos kurčiųjų bendruomenė

www.lkd.lt

Lietuviška microtia bendruomenė

www.microtia.lt

Kitos:

www.babyhearing.org
www.infanthearing.org
www.earfoundation.org.uk
www.agbell.org
www.soundbeginnings.usu.edu
www.usharik.ru
www.ndcs.org.uk
www.nciua.org.uk
www.asha.org/public/hearing/Cochlear-Implant-Frequently-Asked-Questions
www.cochlearimplantonline.com