Klausos tyrimai vaikams

Klausos implantacijos centro paslaugas atlieka ambulatorinių ir stacionarinių padalinių specialistai.

VULSK f. Vaikų ligoninėje Vaikų klausos poskyryje yra visos šiuolaikinės vaikų klausos tyrimų galimybės, tyrimai atliekami klausos tyrimo kamerose (surdokamerose), naudojama moderni aparatūra su visu reikalingu klausos funkcijos tyrimų spektru. Poskyryje tiriami kūdikiai, atliekant naujagimių klausos patikros antrą etapą, vaikai su įtariamu ar jau patvirtintu klausos sutrikimu, kalbos raidos sutrikimu, psichomotorinės raidos sutrikimu, įgimtomis anomalijomis ir kt.; išduodami reabilitacijai klausos aparatai, atrenkami ir paruošiami vaikai - kandidatai kochlearinei implantacijai, stebimi vaikai - klausos aparatų ir kochlearinių implantų naudotojai.

Klausos tyrimai vaikams:

  • Toninė ribinė audiometrija
  • Kalbinė audiometija
  • Audiometrija laisvame lauke (rega sustiprinta audiometrija, žaislinė audiometrija, reabilituotos klausos veiksmingumo patikra)
  • Timpanometrija ir refleksometrija
  • Otoakustinė emisija (OAE)
  • Klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA)
  • Stabilios būsenos sukeltų potencialų tyrimas (ASSR)

Kiti otologiniai tyrimai:

  • Otomikroskopija

Pusiausvyros tyrimai vaikams:

  • Vestibulinių reakcijų tyrimai
  • Videonistagmometrija